Delici göğüs yaralanmaları çok ciddi solunumsal problemlere sebep olabilir. Bu sebeple ayırt edebilmek, riskleri saptayıp müdahaleye başlamak yaşamsaldır. Sıklıkla trafik kazaları yada bıçaklanmalar delici göğüs yaralarına sebep olur.

Delici Göğüs Yaralanmaları ve Karşılaşılan Sorunlar:

 • Yoğun ağrı
 • Solunum zorluğu
 • Morarma
 • Kan tükürme
 • Açık pnömotoraks

Delici Göğüs Yaralanmalarında İlkyardım

 • İlkyardımcı kendi güvenliğini ve olay yeri güvenliği sağlar.
 • Bilinç ve ABC değerlendirmesi yapılır 112 aranır,
 • Yara üzeri, plastik poşet naylon vs sarılan bezle kapatılır, bir ucu açık bırakılır.
 • Bu şekilde içerideki hava dışarı çıkabilir ancak dışarıdan içeri hava giremez,
 • Yarı oturur pozisyon verilir (bilinç açık ise),
 • Yiyecek, içecek verilmez,
 • Sık kontrol edilir, şok önlemleri alınır.

Bir Yanıt