İLK YARDIM REHBERİM

Herhangi kaza veya yaşamı tehlikeye atan bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım denir. Bir diğer deyişle ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki imkânlarla uygulanan hızlı ve etkili müdahalelere ilk yardım diyoruz. Her yıl binlerce kişi müdahale edilerek kurtarılabilecek durumda olmasına rağmen maalesef doğru ilk yardım uygulanmadığı için kurtarılamıyor.


Aldığı eğitimi ve bulabildiği malzemeleri kullanarak kurtarıcı müdahaleler yapan kişiye ilk yardımcı denir. Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitim alan ve aldığı eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen, ilk yardımcı yetki belgesine sahip olan kişidir. İlaç kullanılmamalıdır. Örneğin baş ağrısına ağrı kesici vermek yada hastalanan birine antibiyotik vermek yanlış müdahale etmemize sebep olabilir.

Acil Durum Nedir ?

Acil durum; sağlık, yaşam, mülk veya çevre için acil risk oluşturan durumları ifade eden ve oğu zaman kötüleşmeyi önlemek için acil müdahale gerektiren durumlardır.

İlk Yardımın Amacı Nedir ?

İlk yardımın temel 4 temel amacı vardır. Bunlar;

 • Hayatı korumak
 • Sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek
 • İyileşmeye destek olmak ve
 • Hasta/yaralının en yakın sağlık kuruluşuna güvenle ulaşımının sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Yardım eden birey çoğu zaman yaratıcılığını kullanmalı. Çözüm yollarını seri fark edebilmeli ve en basit görünen objeleri bile müdahale için kullanabilmelidir. Lakin sakin kalmak yazıldığı kadar kolay olmamasını normal karşılıyoruz ! Neticede karşılaşılan kaza yada olumsuz durumla daha önce kaç kere karşılaşılmıştır ki ? Yardım edecek kişinin yapacaklarını kafasında toparlaması, dış seslerin zihnini bulandırmasına izin vermemesi yaşamsaldır. Eğitim almış vatandaş görevine, acil yardım başlayana kadar devam etmelidir. Başarılı bir ilk müdahaleyi izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.İlk Yardım‘ın Hukuksal Boyutu

İlk yardımcının yasal ve etik bir sorun ile karşılaşmamak veya en aza indirmek için dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Hasta/yaralının bilinci yerinde ise dokunmadan önce rızası alınmalıdır.
 • Rıza alınırken:
  • Bilinçli hasta/yaralıda:
   • Bilinç yerinde olan hasta/yaralının ilk yardımı reddetme veya kabul etme hakkı olduğunu unutmayın.
   • Hasta/yaralıya ilk yardım eğitiminiz olduğunu söyleyin ve ne yapacağınızı açıklayın.
   • Hasta/yaralı sözlü olarak veya bir baş hareketi ile izin verebilir, bu da açık rızayı gösterir.
   • Yardımınızı reddederse, yakınlarda kalın ve durumla ilgilenebilecek polis ve 112 acil yardım numarasının arayın.
  • Hasta/yaralı 18 yaşın altındaysa:
   • Varsa ebeveyninden veya vasisinden izin alın.
   • Yardımınızı reddederlerse, yakınlarda kalın ve durumla ilgilenebilecek polisi ve 112 acil yardım numarasının arayın.
  • Hasta/yaralı bilinçsizse veya resmi olarak rıza gösteremiyorsa:
   • Bu durumda rıza alınmış kabul edilerek gerekli ilk yardımı yapın.
 • Size öğretilen ilk yardım bilgi ve uygulamalarına uygun hareket edin. Aşırıya kaçmayın.
 • Sağlık ekibi gelinceye kadar ilk yardım uyguladığınız kişinin yanından ayrılmayın.

Peki sağlık personeli tarafından yapılan acil yardımın tam olarak neleri kapsadığını biliyor musunuz ? Buraya tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.