İLK YARDIM REHBERİM

Yaşanabilecek kazalar ve yaralanmalar kazazedenin herhangi bir uzvunun kopmasına yol açabilir. Böyle durumlarda uzvun tekrar hastaya dikilmesi ve kazandırılması mümkündür. Ancak tüm bunlar kopan uzva ve hastaya yaklaşımla doğrudan bağlantılı olacaktır. İlk yardımın önemini bu alanda da çok net görebiliriz. Peki uzuv kopması ile karşılaşırsanız ne yapacaksınız?

  • Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirilir,
  • Kopan parçanın konduğu torba, buz ve su içeren ikinci bir torbaya konur ve buza direkt temas önlenir,
  • Torba hasta ile aynı vasıtaya konur, üstüne hastanın adı soyadı yazılır,
  • En geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna teslim edilir,
  • 112 haberdar edilir.

Uzuv kopmaları özel bir durum olduğundan gerekli hallerde kanama kontrolü amacıyla turnike uygulaması yapılabilir.