İLK YARDIM REHBERİM

Sağlıklı bir insanda belirli düzen içerisinde olması gereken yaşam belirtisini gösteren takip edilebilir bulgulara yaşam bulguları denir. Bu bulgular şöyledir;

 • Bilinç
 • Solunum
 • Dolaşım
 • Vücut Isısı
 • Kan Basıncı

Yaşam Bulguları Arasından İlk Gözlemlenen: Bilinç

Bilinç, çevredeki uyarılara duyarlılık ve farkındalık halidir. Eğer kişinin bilinci yerinde ise                     tüm uyarılara cevap verir. Ancak tüm uyarılara cevap alınamıyorsa bilinçte bozukluk, kayı söz konusudur. Bilinç kaybı dereceleri aşağıdaki gibidir.

Bilinç, uyanıklık ve farkındalık halidir.

1.Derece Bilinç Kaybı              Kişi sözlü ve gürültülü uyarılara cevap verir.

2.Derece Bilinç Kaybı              Kişi ağrılı uyarılara cevap verir.

3.Derece Bilinç Kaybı              Kişi tüm uyarılara karşı tepkisizdir, cevap vermez.

Solunum

Solunum, kandaki oksijen dengesinin sağlanabilmesi ve hayatın devamlılığı için vazgeçilmezdir. Solunum değerlendirmesi; solunum sıklığına, aralıklarının eşitliğine ve derinliğine göre yapılır. KOAH alevlenmesi yada astım atağı geçiren birinin solunumunu dinlediyseniz bu parametreleri çok iyi anlamış olmanız muhtemeldir.

Buna ek olarak sağlık bir insanın 1 dakikadaki solunum sayıları ortalama aşağıdaki gibidir;

 • Yetişkin  12-20 
 • Çocuk    16-22
 • Bebek    18-24

Dolaşım

Dolaşım değerlendirmesi nabız alınarak yapılır. Nabız kalbin damarlara yaptığı basıncın hissedilmesidir. Aşağıda yaş gruplarına göre insanların ortalama nabız değerlerini görebilirsiniz.

Dakikadaki nabız sayısı;

 • Yetişkin  60-100
 • Çocuk    100-120
 • Bebek    100-140

Tansiyon

Kalbin kasılıp gevşemesiyle oluşan damar duvarına yapılan basınçtır. Tansiyon normal değeri 120/80 mm/Hg ‘dir

Vücut Isısı

Vücudun standart aralıklarda bulunan ısı seviyesi vardır. Bu değer normalin üstünde yada altındaysa altta yatan bir sebep aranmalıdır. Vücut ısısı kritik önem taşıyan parametrelerdendir.

 • Normal vücut ısısı 36,5 derecedir.
 • 41-42 derecenin üstü, 34,5 derece ve altı tehlikelidir.
 • 31 derece ve altı ölümcüldür.

*İlkyardımda vücut ısısı, koltuk altından ölçülmelidir.

Yaşam Bulguları Takibi

Hastanın sağlık durumunun gidişatını saptamak ve öngörmek için yaşam bulgularının takibi çok önemlidir. Örneğin bir kazazede ilk başta nefes alıyor diye solunum kontrolleri yapılmazsa, daha sonra solunumu durduğunda bu farkedilemeyebilir. Dolayısıyla temel yaşam desteği gecikebilir. Bu bulguların takibi kesinlikle süreklilik ister. Detaylı bilinçlendirme için tıklayabilirsiniz.